Fashion Mod - Онлайн магазин за дрехи

Общи условия


Последна актуализация Октомври 12, 2020

 

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА УСЛОВИЯ

Тези Условия за ползване представляват правно обвързващо споразумение, сключено между вас, независимо дали лично или от името на субект („вие“) и ДИ ЕС ТРЕЙД ЕООД („Фирма“, „ние“, „ние“ или „наш“), относно вашия достъп към и използването на уебсайта https://fashion-mod.com/, както и всяка друга медийна форма, медиен канал, мобилен уебсайт или мобилно приложение, свързани, свързани или свързани по друг начин с тях (общо „Сайтът“). Вие се съгласявате, че чрез достъп до Сайта сте прочели, разбрали и сте се съгласили да бъдете обвързани с всички тези Условия за ползване. АКО НЕ СЕ СЪГЛАСИТЕ С ВСИЧКИТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ, СЛЕД ТОВА СИ ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА И ТРЯБВА ДА ПРЕКРАТИТЕ ВЕДНАГА.

Допълнителните условия или документи, които могат да бъдат публикувани на сайта от време на време, са изрично включени тук чрез препратка. Ние си запазваме правото, по наше собствено усмотрение, да правим промени или модификации на тези Условия за ползване по всяко време и по каквато и да е причина. Ще ви предупредим за всякакви промени, като актуализираме „Последната актуализация“ на настоящите Условия за ползване и вие се отказвате от всяко право да получавате конкретно известие за всяка такава промяна. Ваша отговорност е да преглеждате периодично тези Условия за ползване, за да бъдете информирани за актуализациите. Ще бъдете обект и ще се счита, че сте били уведомени и сте приели промените във всички ревизирани Условия за ползване чрез продължаването на използването на Сайта след датата на публикуване на тези ревизирани Условия за ползване.

Информацията, предоставена на Сайта, не е предназначена за разпространение или използване от което и да е физическо или юридическо лице в която и да е юрисдикция или държава, където такова разпространение или използване би било в противоречие със закона или наредбата или което би ни подчинило на изискване за регистрация в рамките на тази юрисдикция или държава . Съответно тези лица, които изберат да получат достъп до Сайта от други места, правят това по своя инициатива и носят единствената отговорност за спазването на местните закони, ако и доколкото местните закони са приложими.

 

ПРАВАТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Освен ако не е посочено друго, Сайтът е наша собственост и всички изходни кодове, бази данни, функционалност, софтуер, дизайн на уебсайтове, аудио, видео, текст, снимки и графики на Сайта (заедно „Съдържанието“) и търговските марки, услугата марки и лога, съдържащи се в тях („Марките“), са собственост или контролирани от нас или са ни лицензирани и са защитени от законите за авторското право и търговските марки и различни други закони за интелектуална собственост и закони за нелоялна конкуренция на Съединените щати, международните закони за авторското право, и международни конвенции. Съдържанието и маркировките се предоставят на сайта „КАКВИ Е“ само за ваша информация и за лична употреба. С изключение на изрично предвиденото в настоящите Условия за ползване, никоя част от сайта и никакво Съдържание или марки не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, обобщавани, преиздавани, качени, публикувани, публично показвани, кодирани, превеждани, предавани, разпространявани, продавани, лицензирани или експлоатирани по друг начин с каквато и да е търговска цел, без нашето изрично предварително писмено разрешение.

При условие, че отговаряте на условията да използвате Сайта, получавате ограничен лиценз за достъп и използване на Сайта и за изтегляне или отпечатване на копие на която и да е част от Съдържанието, до което сте получили правилен достъп единствено за Вашия личен, нетърговски използване. Ние си запазваме всички права, които не са ви изрично предоставени в и върху Сайта, Съдържанието и Марките.

 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Използвайки Сайта, Вие заявявате и гарантирате, че: (1) имате правоспособност и се съгласявате да спазвате тези Условия за ползване; (2) не сте непълнолетен в юрисдикцията, в която пребивавате; (3) няма да влезете в сайта чрез автоматизирани или нечовешки средства, независимо дали чрез бот, скрипт или по друг начин; (4) няма да използвате Сайта за незаконна или неоторизирана цел; и (5) използването от Вас на сайта няма да наруши приложимите закони или разпоредби.

Ако предоставите каквато и да е информация, която е невярна, неточна, не актуална или непълна, ние имаме правото да спрем или прекратим вашия акаунт и да откажем каквото и да е текущо или бъдещо използване на Сайта (или всяка част от него).

ПРОДУКТИ

Полагаме всички усилия да показваме възможно най-точно цветовете, характеристиките, спецификациите и подробностите за продуктите, налични на Сайта. Ние обаче не гарантираме, че цветовете, характеристиките, спецификациите и детайлите на продуктите ще бъдат точни, пълни, надеждни, актуални или без други грешки и вашият електронен дисплей може да не отразява точно действителните цветове и детайли на продукти. Всички продукти зависят от наличността и не можем да гарантираме, че артикулите ще са на склад. Ние си запазваме правото да спрем всякакви продукти по всяко време по каквато и да е причина. Цените за всички продукти подлежат на промяна.

ПОКУПКИ И ПЛАЩАНЕ

Приемаме следните начини на плащане: Наложено плащане

Вие се съгласявате да предоставяте актуална, пълна и точна информация за покупките и акаунта за всички покупки, направени чрез Сайта. Освен това се съгласявате своевременно да актуализирате информацията за акаунта и плащанията, включително имейл адрес, начин на плащане и срок на валидност на платежната карта, така че да можем да завършим транзакциите Ви и да се свържем с Вас при необходимост. Данъкът върху продажбите ще бъде добавен към цената на покупките според изискванията на нас. Можем да променим цените по всяко време. Всички плащания ще бъдат в Български лев.

Вие се съгласявате да платите всички такси на цените, които са в сила за вашите покупки и всички приложими такси за доставка, и ни упълномощавате да таксуваме избрания от вас доставчик на плащания за всякакви такива суми при извършване на вашата поръчка. Запазваме си правото да коригираме всякакви грешки или грешки в ценообразуването, дори ако вече сме поискали или получили плащане.

Запазваме си правото да откажем всяка поръчка, направена чрез Сайта. Можем по наша преценка да ограничим или анулираме закупените количества на човек, на домакинство или на поръчка. Тези ограничения могат да включват поръчки, направени от или под един и същ клиентски акаунт, един и същ начин на плащане и / или поръчки, които използват един и същ адрес за фактуриране или доставка. Ние си запазваме правото да ограничаваме или забраняваме поръчки, които, по наше единствено преценка, се правят от дилъри, дистрибутори или дистрибутори.

ЗАБРАНЕНИ ДЕЙНОСТИ

Нямате достъп до Сайта или да го използвате за каквито и да било цели, различни от тези, за които ние го правим достъпен. Сайтът не може да се използва във връзка с търговски начинания, с изключение на тези, които са специално одобрени или одобрени от нас.

Като потребител на сайта се съгласявате да не:

ЕЛЕМЕНТИ ГЕНЕРИРАНИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИ

Сайтът не предлага на потребителите да изпращат или публикуват съдържание. Можем да ви предоставим възможността да създавате, изпращате, публикувате, показвате, предавате, изпълнявате, публикувате, разпространявате или излъчвате съдържание и материали до нас или на Сайта, включително, но не само текстове, писания, видео, аудио, снимки , графики, коментари, предложения или лична информация или друг материал (общо „Приноси“). Приносът може да бъде видим от други потребители на сайта и чрез уебсайтове на трети страни. Като такъв, всеки принос, който изпращате, може да бъде третиран в съответствие с Политиката за поверителност на сайта. Когато създавате или правите достъпни каквито и да е приноси, вие по този начин заявявате и гарантирате, че:

1. Създаването, разпространението, предаването, публичното показване или изпълнение, както и достъпът, изтеглянето или копирането на Вашите приноси не нарушават и няма да нарушават правата на собственост, включително, но не само, авторските права, патента, търговската марка, търговската тайна , или морални права на трета страна.
2. Вие сте създателят и собственик на или имате необходимите лицензи, права, съгласия, издания и разрешения за използване и упълномощаване на нас, Сайта и другите потребители на Сайта да използваме Вашите Приноси по какъвто и да е начин, предвиден от Сайта и тези Условия за ползване.
3. Имате писмено съгласие, освобождаване и / или разрешение на всяко идентифициращо се физическо лице във Вашите Приноси, за да използвате името или подобието на всеки такъв идентифициращ се отделен човек, за да позволите включването и използването на Вашите Приноси по какъвто и да е начин от Сайта и тези Условия за ползване.
4. Вашият принос не е невярен, неточен или подвеждащ.
5. Вашият принос не е нежелана или неоторизирана реклама, промоционални материали, пирамидални схеми, верижни писма, спам, масови пощенски съобщения или други форми на искане.
6. Вашият принос не е неприличен, неприличен, разпуснат, мръсен, насилствен, тормозен, клеветнически, клеветнически или по друг начин неприятен (както е определено от нас).
7. Вашите приноси не осмиват, подиграват, принизяват, сплашват или злоупотребяват с никого.
8. Вашите приноси не се използват за тормоз или заплашване (в правния смисъл на тези термини) на друго лице и за насърчаване на насилие срещу конкретно лице или клас хора.
9. Вашият принос не нарушава нито един приложим закон, наредба или правило.
10. Вашият принос не нарушава правата за поверителност или публичност на трета страна.
11. Вашите приноси не съдържат материали, които привличат лична информация от лица на възраст под 18 години или експлоатират хора под 18 години по сексуален или насилствен начин.
12. Вашият принос не нарушава нито един приложим закон относно детската порнография или по друг начин има за цел да защити здравето или благосъстоянието на непълнолетните;
13. Вашият принос не включва обидни коментари, свързани с раса, национален произход, пол, сексуални предпочитания или физически увреждания.
14. Вашите приноси не нарушават по друг начин или не водят към материал, който нарушава, която и да е разпоредба от настоящите Условия за използване или приложим закон или разпоредба.

Всяко използване на Сайта или Предложенията на Marketplace в нарушение на гореизложеното нарушава настоящите Условия за ползване и може да доведе, наред с други неща, до прекратяване или спиране на Вашите права за използване на Сайта и Marketplace Офертите.

ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ПРИНОС

Вие и Сайтът се съгласявате, че можем да осъществяваме достъп, съхраняваме, обработваме и използваме всякаква информация и лични данни, които предоставяте, следвайки условията на Политиката за поверителност и вашите избори (включително настройки).

Изпращайки предложения или друга обратна връзка относно Сайта, вие се съгласявате, че можем да използваме и споделяме такива отзиви за всякакви цели, без да ви обезщетяваме.

Ние не заявяваме никаква собственост върху Вашите приноси. Вие запазвате пълната собственост върху всички ваши Приноси и всякакви права на интелектуална собственост или други права на собственост, свързани с Вашите приноси. Ние не носим отговорност за каквито и да било изявления или изявления във Вашите Приноси, предоставени от Вас в която и да е област на Сайта. Вие носите единствената отговорност за своите приноси в сайта и изрично се съгласявате да ни освободите от всякаква отговорност и да се въздържате от всякакви правни действия срещу нас във връзка с вашите приноси.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Вие признавате и се съгласявате, че всякакви въпроси, коментари, предложения, идеи, обратна връзка или друга информация относно Сайта или Предложенията („Предложения“), предоставени от Вас, не са поверителни и ще станат наша единствена собственост. Ние ще притежаваме изключителни права, включително всички права на интелектуална собственост, и ще имаме право на неограничено използване и разпространение на тези материали за всяка законна цел, търговска или друга, без признание или обезщетение за вас. С това се отказвате от всякакви морални права на всякакви такива Изложения и по този начин гарантирате, че всички такива Подадени са оригинални с вас или че имате правото да ги подадете. Съгласявате се, че срещу нас няма да има право да се обжалва за предполагаемо или действително нарушение или присвояване на каквото и да е право на собственост във вашите изявления.

УПРАВЛЕНИЕ НА САЙТА

Запазваме си правото, но не и задължението, да: (1) наблюдаваме Сайта за нарушения на тези Условия за ползване; (2) да предприеме подходящи правни действия срещу всеки, който по наше усмотрение нарушава закона или настоящите Условия за ползване, включително, без ограничение, докладвайки такъв потребител на правоприлагащите органи; (3) по наше собствено усмотрение и без ограничение, да откажем, да ограничим достъпа, да ограничим наличността или да деактивираме (до степента, до която е технологично осъществимо) която и да е от Вашите Дарения или която и да е част от нея; (4) по наше собствено усмотрение и без ограничение, известие или отговорност, да премахнем от Сайта или да деактивираме по друг начин всички файлове и съдържание, които са с прекомерни размери или по какъвто и да е начин тежки за нашите системи; и (5) да управляваме по друг начин Сайта по начин, предназначен да защити нашите права и собственост и да улесни правилното функциониране на Сайта и предложенията на пазара.

СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Тези Условия за ползване остават в пълна сила и ефект, докато използвате Сайта. БЕЗ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ДРУГО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА УПОТРЕБА, ЗАПАЗВАМЕ ПРАВОТО НА НАШИЯ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН БЕЗ ИЗВЕСТИЕ ИЛИ ОТГОВОРНОСТ, ОТКАЗ НА ДОСТЪП И ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА И ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА ПАЗАРА (ВКЛЮЧВАЩИ БЛОКИРАНЕ НА НЯКОИ АДРЕСИ ЗА АДРЕСИ) ПО ВСЯКАКВА ПРИЧИНА ИЛИ НЯМА ПРИЧИНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ НА ВСЯКАКВО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ГАРАНЦИЯ ИЛИ ПРИЛОЖЕН СЪДЪРЖАНИЕ, СЪДЪРЖАЩО СЕ В ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ИЛИ НА ПРИЛОЖИМО ПРАВО ИЛИ РЕГЛАМЕНТ. МОЖЕМ ДА ПРЕКРАТИМ ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ УЧАСТИЕТО В САЙТА И ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА ПАЗАРА, ИЛИ ИЗТРИВАНЕ НА ВСЕКО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СТЕ ПОСТАВИЛИ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ПО НАШИЯ ДИСКРЕТ.

Ако прекратим или спрем вашия акаунт по някаква причина, ви е забранено да се регистрирате и да създадете нов акаунт под вашето име, фалшиво или заето име или името на трета страна, дори ако може да действате от името на третата парти. В допълнение към прекратяването или спирането на Вашата сметка, ние си запазваме правото да предприемем подходящи правни действия, включително, без ограничение, преследване на граждански, наказателни и съдебни искове.

 

МОДИФИКАЦИИ И ПРЕКРАТЯВАНИЯ

Ние си запазваме правото да променяме, модифицираме или премахваме съдържанието на Сайта по всяко време или по каквато и да е причина по наше собствено усмотрение без предизвестие. Ние обаче нямаме задължение да актуализираме каквато и да е информация на нашия сайт. Също така си запазваме правото да модифицираме или преустановим всички или част от предложенията на Marketplace без предизвестие по всяко време. Ние няма да носим отговорност пред Вас или трета страна за каквито и да е модификации, промяна на цената, спиране или прекратяване на Сайта или Предложенията на пазара.

Не можем да гарантираме, че сайтът и пазарните предложения ще бъдат достъпни по всяко време. Може да имаме хардуер, софтуер или други проблеми или да се наложи да извършим поддръжка, свързана със Сайта, което да доведе до прекъсвания, закъснения или грешки. Ние си запазваме правото да променяме, преразглеждаме, актуализираме, преустановяваме, прекратяваме или модифицираме по друг начин Сайта или Предложенията на пазара по всяко време или по каквато и да е причина, без да Ви уведомим. Вие се съгласявате, че ние не носим никаква отговорност за каквито и да било загуби, щети или неудобства, причинени от невъзможността ви да влезете или да използвате Сайта или Офертите на пазарната площадка по време на престой или прекратяване на Сайта или Пазарните предложения. Нищо в настоящите Условия за ползване няма да се тълкува, за да ни задължава да поддържаме и поддържаме сайта или предложенията на пазара или да предоставяме корекции, актуализации или издания във връзка с тях.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Тези условия се уреждат и определят съгласно законите на Република България. ДИ ЕС ТРЕЙД ЕООД и вие неотменимо се съгласявате съдилищата на град София да имат изключителна юрисдикция да разрешават всеки спор, който може да възникне във връзка с тези условия.

РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Неформални преговори

За ускоряване на разрешаването и контрол на разходите за всеки спор, противоречие или иск, свързани с тези Условия за ползване (всеки е „Спор“ и заедно „Споровете“), предявен от Вас или от нас (поотделно, „Страна“ и колективно , „страните“), страните се съгласяват да се опитат първо да преговарят по всеки спор (с изключение на онези спорове, изрично предоставени по-долу) най-малко 30 дни преди започване на арбитраж. Такива неформални преговори започват след писмено уведомление от едната страна до другата страна.

Обвързващ арбитраж

Всеки спор, произтичащ от или във връзка с този договор, включително всеки въпрос относно неговото съществуване, валидност или прекратяване, ще бъде отнесен и окончателно разрешен от Международния търговски арбитражен съд при Европейската арбитражна камара (Белгия, Брюксел, Avenue Louise, 146) съгласно Правилника на настоящия ICAC, който в резултат на позоваването му се счита за част от тази клауза. Броят на арбитрите трябва да бъде 3. Седалището, или законното място, или арбитражът е в град София. Езикът на производството е български. Приложимото право на договора е материалното право от Република България.

Ограничения

Страните се споразумяват, че всеки арбитраж ще бъде ограничен до спора между страните поотделно. Пълният обхват, разрешен от закона, (а) никой арбитраж не може да бъде обединен с друго производство; (б) няма право или правомощия за даден спор да бъде арбитриран на основата на групови искове или да се използват процедури за групови искове; и (в) няма право или правомощия по който и да е спор да бъде предявен в предполагаемо представително качество от името на широката общественост или други лица.

Изключения от неформалните преговори и арбитраж

Страните се споразумяват, че следните спорове не са предмет на горните разпоредби относно неформалните преговори, обвързващи арбитраж: (а) всички спорове, които се стремят да приложат или защитят или касаят валидността на някое от правата на интелектуална собственост на дадена страна; (б) всеки спор, свързан с или произтичащ от твърдения за кражба, пиратство, нарушаване на личния живот или неразрешена употреба; и (в) всеки иск за обезпечение. Ако се установи, че тази разпоредба е незаконосъобразна или неприложима, нито една от страните няма да избере да арбитрира спор, попадащ в рамките на тази част от тази разпоредба, счетена за незаконосъобразна или неприложима и този спор ще бъде решен от компетентен съд в рамките на съдилищата юрисдикция по-горе и страните се съгласяват да се подчинят на личната юрисдикция на този съд.

КОРЕКЦИИ

На сайта може да има информация, която съдържа печатни грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят до предложенията на Marketplace, включително описания, цени, наличност и различна друга информация. Ние си запазваме правото да коригираме грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информацията на Сайта по всяко време, без предварително известие.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

САЙТЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА КАКВО Е И КАКВО Е НАЛИЧНА ОСНОВА СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ЗА САЙТА ЩЕ СЕ ИЗКЛЮЧИ. В ПЪЛНАТА СТРАНА, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА, ОТКАЗВАМЕ ОТ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИСНИ ИЛИ ИМПЛИКЦИОННИ, ВЪВ ВРЪЗКА С САЙТА И ВАШАТА ИЗПОЛЗВАНЕ, включително, без ограничение, предполагаемите гаранции за търговско обезщетение, обезщетение НЕ ПРАВИМ ГАРАНЦИИ ИЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗА ТОЧНОСТТА ИЛИ ПЪЛНОТАТА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВСЕКИ САЙТОВЕ, СВЪРЗАНИ С ТОЗИ САЙТ И НЯМА ДА ПОЕМЕМ ОТГОВОРНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ (1) ГРЕШКИ, ГРЕШКИ, ИНФОРМАЦИИ 2) ЛИЧНА ТРАВМА ИЛИ ВРЕДА НА ИМОТ, КАКВОТО И ДА Е ВРЕМЕТО В РЕЗУЛТАТ ОТ ВАШИЯ ДОСТЪП ДО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА, ​​(3) ВСЕКИ НЕОТОРИЗИРАН ДОСТЪП ДО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАШИТЕ СИГУРНИ СЪРВЪРИ И / ИЛИ ВСЯКА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ И / ИЛИ ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ СЪХРАНЕНИ В ТЕМ, (4) ВСЯКО ПРЕКРАТЯВАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРЕДАВАНЕ НА ИЛИ ОТ САЙТА, ​​(5) ВСЯКИ ГРЪБОВЕ, ВИРУСИ, ТРОЯНСКИ КОНИ, ИЛИ ОНЕНСКИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕДАВЕНИ НА ИЛИ ЧРЕЗ САЙТА ОТ ТРЕТИ СТРАНИ И / ИЛИ ( 6) ВСЯКАКВИ ГРЕШКИ ИЛИ ПРОПУСКИ В СЪДЪРЖАНИЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕТО И МАТЕРИАЛИТЕ ИЛИ ЗА ВСЯКАКВА ЗАГУБА ИЛИ ВРЕДА НА ВСЯКА ВИД НАстъпили в резултат на използването на всяко съдържание, публикувано, предадено или по друг начин направено на разположение чрез сайта. НЕ ГАРАНТИРАМЕ, ПРЕДОСТАВЯМЕ, ГАРАНТИРАМЕ ИЛИ ПОЕМАТЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСИЧКИ ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ, РЕКЛАМИРАНИ ИЛИ ПРЕДЛАГАНИ ОТ ТРЕТА СТРАНА ЧРЕЗ САЙТА, ​​НИКАКЪВ ХИПРИНКТИРАН УЕБСАЙТ, ИЛИ НЯКОЙ УЕБСАЙТ ИЛИ МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ, ПРЕДЛОЖЕНО В ДРУГИ АНАЛИЗИРАНИ В АНАЛИЗ, ВЪВ ВСЕКИ ДРУГ БЪДЕТЕ СТРАНА В ИЛИ ПО ВСЯКАКВИ НАЧИН НА ОТГОВОРНОСТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ВСЯКА СДЕЛКА МЕЖДУ ВАС И ВСИЧКИ ДОСТАВЧИЦИ НА ТРЕТИ СТРАНИ НА ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ. КАТО ПРИ ПОКУПКА НА ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА ЧРЕЗ ВСЯКА СРЕДА ИЛИ ВЪВ ВСЯКА СРЕДА, ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ НАЙ-ДОБРАТА СИ РЕШЕНИЯ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВНИМАНИЕ, КОГАТО ПРИЛОЖИ.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

В НИКОГА НИКАКВО НИ ИЛИ НАШИТЕ ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ АГЕНТИ НЯМАМЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВАС ИЛИ ТРЕТИ ЛИЦА ЗА НИКАКВИ ПРЕКИ, НЕПРЯКИ, ПОСЛЕДВАТЕЛНИ, ОБРАЗОВАТЕЛНИ, СЛУЧАЙНИ, ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ, ВЪЗМОЖНО ИЗГУБЕНИ ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБЕНИ ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБЕНИ ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБЕНИ ПЕЧАЛИ ИЛИ ДРУГИ ВРЕДИ, ИЗИСКВАЩИ СЕ ОТ ВАШАТА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА, ​​ДРУГО И ДА СЕ БЕМЕ СЪВЕТИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА НА ТАКИВА ЩЕТИ. БЕЗ РАЗБИРАЩЕ НА НИЩО ОТ ПРОТИВНОТО, СЪДЪРЖАЩО СЕ ТОЗИ, НАШАТА ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВАС ЗА ВСЯКАКВА ПРИЧИНА, КАКТОТО И БЕЗ ОГЛЕД ФОРМАТА НА ДЕЙСТВИЕТО, ВЪВ ВСЕ ВРЕМЕ ЩЕ БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА ПО-МАЛКОТО ОТ ПЛАТЕНАТА СУМА, АКО ИМА, ОТ ВАС НА НАС ИЛИ ОПРЕДЕЛЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЗАКОНИ И МЕЖДУНАРОДНИТЕ ЗАКОНИ НЕ ДОПУСКАТ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ГАРАНЦИИ ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ НА НЯКОИ ЩЕТИ. АКО ТЕЗИ ЗАКОНИ СЕ ПРИЛАГАТ ЗА ВАС, НЯКОИ ИЛИ ВСИЧКИ ГОРЕЖДИ ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ПРИЛАГАТ ЗА ВАС И МОЖЕТЕ ДА имате ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА.

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Вие се съгласявате да защитавате, обезщетявате и да ни държите безвредни, включително нашите дъщерни дружества, филиали и всички наши съответни служители, агенти, партньори и служители, от и срещу всякакви загуби, щети, отговорности, искове или искания, включително разумни адвокати „такси и разходи, направени от трета страна поради или произтичащи от: (1) използване на Сайта; (2) нарушаване на настоящите Условия за ползване; (3) всяко нарушение на вашите изявления и гаранции, изложени в настоящите Условия за ползване; (4) Вашето нарушение на правата на трета страна, включително, но не само права на интелектуална собственост; или (5) всяко явно вредно действие спрямо всеки друг потребител на сайта, с когото сте се свързали чрез сайта. Независимо от гореизложеното, ние си запазваме правото, за ваша сметка, да поемем изключителната защита и контрол на всеки въпрос, за който трябва да ни обезщетите, и вие се съгласявате да си сътрудничите, за ваша сметка, с нашата защита на такива искове. Ще положим разумни усилия, за да Ви уведомим за всяка такава претенция, действие или процедура, която е обект на това обезщетение, след като сме узнали за това.

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДАННИ

Ще поддържаме определени данни, които предавате на Сайта с цел управление на работата на Сайта, както и данни, свързани с Вашето използване на Сайта. Въпреки че правим редовно рутинно архивиране на данни, вие носите изцяло отговорност за всички данни, които предавате или се отнасят до всяка дейност, която сте предприели, използвайки сайта. Вие се съгласявате, че ние няма да носим отговорност пред вас за загуба или повреда на такива данни и с това се отказвате от всяко право на иск срещу нас, произтичащо от такава загуба или повреда на такива данни.

ЕЛЕКТРОННИ КОМУНИКАЦИИ, СДЕЛКИ И ПОДПИСИ

Посещението на сайта, изпращането на имейли и попълването на онлайн формуляри представляват електронни комуникации. Вие се съгласявате да получавате електронни съобщения и се съгласявате, че всички споразумения, известия, оповестявания и други съобщения, които ви предоставяме по електронен път, чрез имейл и на Сайта, отговарят на всички законови изисквания, че такава комуникация трябва да бъде в писмена форма. СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ ПОДПИСИ, ДОГОВОРИ, ПОРЪЧКИ И ДРУГИ ЗАПИСИ, И ЗА ЕЛЕКТРОННО ДОСТАВЯНЕ НА ОБЯВЛЕНИЯ, ПОЛИТИКИ И РЕКОРДИ ЗА СДЕЛКИ, ИНИЦИИРАНИ ИЛИ ПОПЪЛНЕНИ ОТ НАС ИЛИ ЧРЕЗ САЙТА. С това се отказвате от каквито и да било права или изисквания съгласно каквито и да е закони, разпоредби, правила, наредби или други закони във всяка юрисдикция, които изискват оригинален подпис или доставка или запазване на неелектронни записи, или плащания или отпускане на кредити по някакъв друг начин отколкото електронни средства.

РАЗНИ

Тези Условия за ползване и всякакви политики или правила за работа, публикувани от нас на Сайта или по отношение на Сайта, представляват цялостното споразумение и разбирателство между Вас и нас. Неуспехът ни да упражним или приложим каквото и да е право или разпоредба на тези Условия за ползване няма да действа като отказ от такова право или разпоредба. Тези Условия за ползване действат в най-пълната степен, допустима от закона. Ние можем да възложим някои или всички наши права и задължения на други лица по всяко време. Ние не носим отговорност или отговорност за загуби, щети, забавяне или бездействие, причинени от някаква причина извън нашия разумен контрол. Ако някоя разпоредба или част от разпоредба на настоящите Условия за ползване бъде определена като незаконосъобразна, невалидна или неприложима, тази разпоредба или част от разпоредбата се счита за отделима от настоящите Условия за ползване и не засяга валидността и приложимостта на останалите провизии. Между вас и нас не е създадено съвместно предприятие, партньорство, заетост или отношения на агенция в резултат на тези Условия за използване или използване на сайта. Вие се съгласявате, че настоящите Условия за ползване няма да бъдат тълкувани срещу нас поради изготвянето им. С това се отказвате от всякакви защити, които може да имате въз основа на електронната форма на тези Условия за ползване и липсата на подписване от страните по тях за изпълнение на тези Условия за ползване.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

За да разрешите оплакване относно Сайта или да получите допълнителна информация относно използването на Сайта, моля свържете се с нас на:

Адрес: Гр. София, ж.к. Дружба
бл.280 вх.А ет.4 ап.2
София, София 1582
България